Show Manuscript Item

Title: ARTICULI NARRATIONIS

Creator:

Manuscript Name: Statuta - Legal Texts

Text lang: LATFRE

Locus: fol 280 r - 291 v ?

Colophon: at the top of 280r : ‘Assit principio sancta maria meo’

Explicit: 291v. Expliciunt articuli narrationis

Incipit:

Note:

Resp stmt:

Rubric:

Summary:

| Back