Show Manuscript Item

Title: Historia Scholastica

Creator: Petrus Comestor OSA

Manuscript Name: Petrus Comestor OSA Historia Scholastica - Stephanus Langton Expositio Litteralis in Historiam Scholasticam, Expositio Moralis in Historiam Scholasticam

Text lang: LAT

Locus: fol 1 r. a - 97 v b

Colophon:

Explicit:

Incipit: 2r.a reptilia bestias; 9r.a De labore rebecce

Note:

Resp stmt:

Rubric:

Summary:

| Back