Show Manuscript Item

Title: Summa Theologica (excerpt)

Creator: Thomas Aquinas

Manuscript Name: Pontificale - Thomas Aquinas OP Summa Theologica (excerpt) - Regula Ad Inveniendum Principium Lunae

Text lang: LAT

Locus: fol. 158 v - 159 r ?

Colophon:

Explicit:

Incipit:

Note:

Resp stmt:

Rubric:

Summary:

| Back